Dokumenty

 

DOKUMENTY ŠKOLY:

Čestné prohlášení COVID19

žádost o přijetí do 1. třídy

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Příloha k žádosti o odklad – vyjádření lékaře

žádost o přestup žáka

Žádost o uvolnění z vyuč. předmětu.pdf (346,1 kB)

žádost o uvolnění z výuky – předejte prostřednictvím třídního učitele

Žádost o povolení IVP

Žádost obecná

Seznam pomůcek a sešitů 2021 – 2022.pdf (160 kB)

Směrnice k užívání šatních skříněk

Školní řád 2018

Vnitřní řád školní družiny

Směrnice k náhradám za poškozené učebnice.pdf (260kB)

Směrnice pro vydávání opisů a stejnopisů vysvědčení

Poskytování informací + sazebník

 

ROZPOČET ŠKOLY

Rozpočet 2021 (vyvěšeno 3. 12. 2020)

Střednědobý výhled rozpočtu – 2021-2023 (vyvěšeno 3. 12. 2020)

Rozpočet 2020 (vyvěšeno 29. 11. 2019)

Střednědobý výhled rozpočtu – 2020-2022 (vyvěšeno 29. 11. 2019)

rozpočet 2019 (vyvěšeno 23. 11. 2018)

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 (vyvěšeno 23. 11. 2018)

 

ŠVP:

ŠVP Světozor – 1. stupeň

SVP-Světozor – 2. stupeň

Dodatky:

Dodatek č. 1, Podnikatel ad)3.5,od 1.9. 2016

Podnikatel_v_SVP_SVETOZOR.pdf

Zadani_PU1.pdf

Zadani_PU2.pdf

Zadani_PU3.pdf

Zadani_PU4.pdf

Zadani_PU5.pdf

Zadani_PU6.pdf

Zadani_PU7.pdf

Zadani_PU8.pdf

Zadani_PU9.pdf

Dodatek č. 2, zeměpis

Dodatek č.2 k verzi 2, zeměpis 2. stupeň, od 1.9. 2015.pdf

Dodatek č. 3 Matematika 5. ročník

Dodatek č.3 k verzi 2, Matematika 5. r. od 1.9. 2015.pdf

Dodatek č. 4 Volitelné předměty ad)8

8.7.Praktika z přírodopisu charakteristika.pdf

8.7Praktika z přírodopisu ŠVP.pdf

Dodatek č. 5, inkluze, od 1.9. 2016

Svetozor_obecne_+1._stupen-inkluze.pdf

2._stupen(inkluze).pdf

Dodatek č. 6, od 1.9. 2016 Hodina pohybu navíc

Hodina pohybu navíc.pdf

Dodatek č.7,od 1.9. 2017,1.st.plavani

dodatek-plavani.pdf

Dodatek č.8, od 1.9. 2017 Volitelné předměty ad8)8.4 Seminář z českého jazyka, Seminář z matematiky

Seminář z matematiky pro 7. ročník.pdf

Seminář z matematiky pro 8. ročník.pdf

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY:

Výroční zpráva 2018-2019

Výroční zpráva 2017-2018

Výroční zpráva o poskytování informací 2017

Výroční zpráva 2016-2017

Výroční zpráva o poskytování informací 2016

Výroční zpráva 2015-2016

Výroční zpráva o poskytování informací 2015

Výroční zpráva 2014-2015

Výroční zpráva 2013-2014.pdf(961 kB)

Výroční zpráva o poskytování informací 2014 (0,2 MB)

Výroční zpráva o poskytováni informací 2013 (0,1 MB)

Výroční zpráva 2012-2013 (1,3 MB)

Výroční zpráva  o poskytování informací 2012 (0,1 MB)

Výroční zpráva 2011-2012.pdf (1,2 MB)

Výroční zpráva 2011-2012 příloha.pdf (5,7 MB)

Výroční zpráva o poskytování informací 2011.pdf (132,5 kB)