Dokumenty

 

DOKUMENTY ŠKOLY:

Zdravotní způsobilost

Čestné prohlášení COVID19

žádost o přijetí do 1. třídy

Žádost o odklad

Příloha k žádosti o odklad – vyjádření lékaře

žádost o přestup žáka

Žádost o uvolnění z vyuč. předmětu.pdf (346,1 kB)

žádost o uvolnění z výuky – předejte prostřednictvím třídního učitele

Žádost o povolení IVP

Žádost obecná

Seznam pomůcek a sešitů 2021 – 2022.pdf (160 kB)

Směrnice k užívání šatních skříněk

Školní řád 09–2021

Směrnice k náhradám za poškozené učebnice.pdf (260kB)

Směrnice pro vydávání opisů a stejnopisů vysvědčení

Poskytování informací + sazebník

 

ROZPOČET ŠKOLY

Rozpočet 2022 (vyvěšeno 15. 11. 2021)

Střednědobý výhled rozpočtu – 2022-2024 (vyvěšeno 15. 11. 2021)

Rozpočet 2021 (vyvěšeno 3. 12. 2020)

Střednědobý výhled rozpočtu – 2021-2023 (vyvěšeno 3. 12. 2020)

Rozpočet 2020 (vyvěšeno 29. 11. 2019)

Střednědobý výhled rozpočtu – 2020-2022 (vyvěšeno 29. 11. 2019)

rozpočet 2019 (vyvěšeno 23. 11. 2018)

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 (vyvěšeno 23. 11. 2018)

 

Školní vzdělávací program (odkaz na stránku s jednotlivými částmi)

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY:

Výroční zpráva o poskytování informací 2021

Výroční zpráva 2020-2021

Výroční zpráva o poskytování informací 2020

Výroční zpráva 2019-2020

Výroční zpráva o poskytování informací 2019

Výroční zpráva 2018-2019

Výroční zpráva o poskytování informací 2017

Výroční zpráva 2017-2018

Výroční zpráva o poskytování informací 2017

Výroční zpráva 2016-2017

Výroční zpráva o poskytování informací 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content