Dokumenty

PŘIJETÍ DO MŠ:

Zápis do MŠ 2.5.2023 kritéria

 

PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY:

Žádost o přijetí do 1. třídy 2024/25

Žádost o odklad 2024

Příloha k žádosti o odklad – vyjádření lékaře

Kritéria přijetí 2024

Desatero pro rodiče budoucího prvňáka

Jak dítěti usnadnit zahájení školní docházky

Logopedická cvičení pro budoucí prvňáky

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do základní školy

 

DOKUMENTY ŠKOLY:

Zdravotní způsobilost

Čestné prohlášení COVID19

Žádost o přestup žáka

Žádost o uvolnění z výuky – předejte prostřednictvím třídního učitele

Žádost obecná

Směrnice k užívání šatních skříněk od 2015

Školní řád od 09–2023

Směrnice k náhradám za poškozené učebnice.pdf od 2014 (122 kB)

Směrnice pro vydávání opisů a stejnopisů vysvědčení od 2014

Poskytování informací + sazebník od 2018

 

ROZPOČET ŠKOLY

Rozpočet 2024 (vyvěšeno 16. 11. 2023)

Střednědobý výhled rozpočtu – 2024-2026 (vyvěšeno 16. 11. 2023)

Rozpočet 2023 (vyvěšeno 18. 11. 2022)

Střednědobý výhled rozpočtu – 2023-2025 (vyvěšeno 18. 11. 2022)

Rozpočet 2022 (vyvěšeno 15. 11. 2021)

Střednědobý výhled rozpočtu – 2022-2024 (vyvěšeno 15. 11. 2021)

Rozpočet 2021 (vyvěšeno 3. 12. 2020)

Střednědobý výhled rozpočtu – 2021-2023 (vyvěšeno 3. 12. 2020)

Rozpočet 2020 (vyvěšeno 29. 11. 2019)

Střednědobý výhled rozpočtu – 2020-2022 (vyvěšeno 29. 11. 2019)

rozpočet 2019 (vyvěšeno 23. 11. 2018)

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 (vyvěšeno 23. 11. 2018)

 

Školní vzdělávací program Světozor v. 3

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY:

Výroční zpráva 2022-2023

Výroční zpráva 2021-2022

Výroční zpráva o poskytování informací 2021

Výroční zpráva 2020-2021

Výroční zpráva o poskytování informací 2020

Výroční zpráva 2019-2020

Výroční zpráva o poskytování informací 2019

Výroční zpráva 2018-2019

Výroční zpráva o poskytování informací 2017

Výroční zpráva 2017-2018

Výroční zpráva o poskytování informací 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content