Dokumenty

PŘIJETÍ DO MŠ:

Zápis do MŠ 2.5.2023 kritéria

 

PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY:

Žádost o přijetí do 1. třídy 2022/23

Žádost o odklad

Příloha k žádosti o odklad – vyjádření lékaře

Kritéria přijetí 2023

Desatero pro rodiče budoucího prvňáka

Jak dítěti usnadnit zahájení školní docházky

Logopedická cvičení pro budoucí prvňáky

 

DOKUMENTY ŠKOLY:

Zdravotní způsobilost 2022/23

Čestné prohlášení COVID19 2022/23

Žádost o přestup žáka 2022/23

Žádost o uvolnění z výuky 2022/23 – předejte prostřednictvím třídního učitele

Žádost obecná 2022/23

Seznam pomůcek a sešitů 2022/23.pdf (160 kB)

Směrnice k užívání šatních skříněk

Školní řád 09–2023

Směrnice k náhradám za poškozené učebnice.pdf (122 kB)

Směrnice pro vydávání opisů a stejnopisů vysvědčení

Poskytování informací + sazebník

 

ROZPOČET ŠKOLY

Rozpočet 2022 (vyvěšeno 15. 11. 2021)

Střednědobý výhled rozpočtu – 2022-2024 (vyvěšeno 15. 11. 2021)

Rozpočet 2021 (vyvěšeno 3. 12. 2020)

Střednědobý výhled rozpočtu – 2021-2023 (vyvěšeno 3. 12. 2020)

Rozpočet 2020 (vyvěšeno 29. 11. 2019)

Střednědobý výhled rozpočtu – 2020-2022 (vyvěšeno 29. 11. 2019)

rozpočet 2019 (vyvěšeno 23. 11. 2018)

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 (vyvěšeno 23. 11. 2018)

 

Školní vzdělávací program Světozor v. 3

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY:

Výroční zpráva 2021-2022

Výroční zpráva o poskytování informací 2021

Výroční zpráva 2020-2021

Výroční zpráva o poskytování informací 2020

Výroční zpráva 2019-2020

Výroční zpráva o poskytování informací 2019

Výroční zpráva 2018-2019

Výroční zpráva o poskytování informací 2017

Výroční zpráva 2017-2018

Výroční zpráva o poskytování informací 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content