O Mateřské škole

Naše mateřská škola je umístěna v klidné části vesnice. Provoz v ní byl zahájen v roce 1979. Od 1. 9. 2022 jsme se spojili se základní školou a vznikla tak Základní škola a Mateřská škola Senice na Hané, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Obec Senice na Hané. Objekt tvoří 2 pavilony pro děti, 1 hospodářský.

Děti jsou rozděleny do 4 tříd. Děti předškolního věku dochází do ZAJÍČKŮ a MEDVÍDKŮ, další dvě třídy jsou určeny pro děti od 3 do 5 let – JEŽEČCI a MYŠKY. Rodiče mají možnost umístit sourozence společně, přihlíží se k přání rodičů umístit společně i kamarády.

Přijímáme i děti s určitým postižením po dohodě s lékařem, samozřejmě zajistíme individuální program a potřebnou péči tomuto dítěti. Úzce spolupracujeme s odborníky podle druhu postižení. K těmto objektivním podmínkám přizpůsobíme i organizaci provozu.

O radostnou atmosféru, čistotu, pořádek a útulnost se stará kolektiv pedagogických pracovnic a tety uklízečky.
O zdravou výživu pečují kuchařky naší kuchyně. Sociální klima, na základě vztahů důvěry, úcty a spolupráce vytváří mateřská škola mezi všemi zaměstnanci i lidmi a institucemi s mateřskou školou spolupracujícími.

Skip to content