Školní jídelna

Odhlašování obědů (viz řád školní jídelny)
tel.: 588 880 259
mail: jidelna@zssenicenh.cz

Upozorňujeme rodiče, že pokud dítě onemocní a rodiče nestihnou odhlásit oběd, pak mohou oběd první den vyzvednout. V dalších dnech dítě nárok na dotovaný dětský oběd nemá. Pokud zapomenete v dalších dnech dítě odhlásit, cena oběda se účtuje podle normativu jako oběd za cizího strávníka (viz.  níže).

Kalkulace ceny 1 oběda – pro žáky ZŠ od 1.4.2022
strávníci   7-10 let                       24,- Kč
strávníci 11-14 let                       28,- Kč
strávníci 15 – více                      32,- Kč

Po dobu nemoci žáků

7-10 let
Finanční normativ na nákup potravin 24,00 Kč
Provozní náklady 6,70 Kč
Mzdové náklady 47,43 Kč
Zisk 1,87 Kč
Cena 1 oběda činí 80,- Kč

11-14 let
Finanční normativ na nákup potravin  28,00 Kč
Provozní náklady  6,70 Kč
Mzdové náklady  47,43 Kč
Zisk    1,87 Kč
Cena 1 oběda činí  84, – Kč

15-více
Finanční normativ na nákup potravin   32,00 Kč
Provozní náklady  6,70 Kč
Mzdové náklady  47,43 Kč
Zisk  1,87 Kč
Cena 1 oběda činí 88,- Kč 

Skip to content