Školní družina

Ve školním roce 2022/23 jsou do školní družiny přijímány děti od 1. – 5. třídy, celková kapacita je 96 dětí. Družina je rozdělena na čtyři oddělení. Provoz ranní družiny probíhá i letos s kapacitou 25 žáků.

Vedoucí vychovatelka: Mgr. Eva Juříková

ranní družina

 • vychovatelka: Mgr. Eva Juříková
 • tel: 588 880 252, mob. 724 764 334
 • počet dětí: 25
 • 1. stupeň

I. oddělení

 • vychovatelka:  Mgr. Barbora Kopřivová
 • tel: 588 880 253
 • počet dětí: 25
 • pavilonek
 • přijatí žáci: I. oddělení

II. oddělení

 • vychovatelka: Mgr. Eva Juříková
 • tel. 588 880 254, mob. 724 764 334
 • počet dětí: 22
 • hlavní budova školy (č. 25)
 • přijatí žáci: II. oddělení

III. oddělení

 • vychovatelka: Pavlína Hrachovinová
 • tel. 588 880 254, mob. 724 764 334
 • počet dětí: 25
 • hlavní budova školy (č. 26)
 • přijatí žáci: III. oddělení

IV. oddělení

 • vychovatelka: Lenka Hacarová
 • tel. 588 880 254, mob. 724 764 334
 • počet dětí: 24
 • hlavní budova školy (č. 19)
 • přijatí žáci: IV. oddělení

Pro nováčky 🙂

I. oddělení školní družiny se nachází v pavilonu vedle hlavní budovy (II. stupně) ZŠ.  II., III. a IV. oddělení je umístěno v budově II. stupně. Tato oddělení jsou v provozu do 15.00. V případě nevyzvednutí dítěte, přechází dítě do I. oddělení, jehož provoz je do 16.00.

Poplatek za školní družinu  činí 70,- Kč za jeden měsíc. Platba probíhá v hotovosti. Můžete platit půlročně či ročně.  Dále vybíráme 20,- Kč/rok na pitný režim.

Nepřítomnost dítěte v ŠD je nutné omlouvat, nejlépe písemně prostřednictvím deníčku.

viz. vnitřní řád ŠD)

Do ŠD si děti přinesou: papuče, převlečení na ven, košili (staré tričko) nebo zástěrku na výtvarné práce, krabici papírových kapesníků

 

Skip to content