• Aktivity

  Na návštěvě za papoušky

  V úterý 24.9. jsme se s dětmi z přírodovědného kroužku a několika dalšími zájemci vydali do Loučan k chovateli exotického ptactva panu Živnému. Pan chovatel nás přivítal na své zahradě

 • Aktivity

  How are you, kangaroo? aneb Den jazyků na 1. stupni

  Čtvrtek 26.9. děti z prvního stupně prožily velmi slavnostně. Společně oslavovaly Mezinárodní den jazyků. A protože se celý školní rok rozhodly prožít s přírodou, ani tento den nemohl být výjimkou. Spolu se svačinkou a psacími potřebami si děti přinesly spoustu krásných obrázků se zvířátky…

 • Aktivity

  Pomozme přírodě!

  Věděli jste, že 73% obyvatel České republiky třídí odpad? Aby nás bylo ještě o něco více, rozhodli jsme se v  letošním školním roce na naší škole zefektivnit a rozšířit třídění odpadu.

 • Aktivity

  DRUHÁČCI NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI, V MUZEU I U KRTEČKA

  Ve čtvrtek 19. 9. 2019 jsme se společně s druháčky vydali vlakem do Litovle. Naše první zastávka byla dopravní hřiště, tam jsme se stali účastníky silničního provozu a vyzkoušeli jízdu na kole či na koloběžce. Když už jsme byli všichni vyježdění a nasvačení, pokračovali jsme vesele do muzea na výstavu lega a expozici starých řemesel. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí z doby minulé a užili si spoustu zábavy s barevnými kostičkami. Protože jsme měli ještě chvilku, využili jsme ji a šli navštívit Krtečka. V turistickém informačním centru Litovel byla výstava, která nesla název Zdeněk Miler dětem. Jak se chýlil čas odjezdu vlaku, rozloučili jsme se s Litovlí a vyrazili jsme zase zpět do naší krásné školičky Senice na Hané.

  Výlet jsme si všichni pořádně užili. Chcete vidět, jak jsme si dnešní krásný den užili? Tak se podívej do fotogalerie.

  S pozdravem druháci

 • Aktivity

  Bezpečně do školy 2019

  Ve čtvrtek 5. září 2019 se žáci páté až osmé třídy zúčastnili projektového dne „Bezpečně do školy.“ Žáci třídy deváté se podíleli na přípravě, organizaci a samotném průběhu celé akce.

  První část dne strávili žáci pátého až osmého ročníku ve třídách, kde se seznamovali s teoretickými znalostmi, potřebnými pro následné úspěšné plnění úkolů na stanovištích, které si pro ně přichystali žáci ze třídy deváté. Cílem akce bylo žáky obeznámit s pravidly na silnicích a připravit je na možné krizové situace, které mohou nastat v případě dopravní nehody. Jako chodci či cyklisté jsou žáci velmi zranitelným článkem silničního provozu. Po teoretickém úvodu následně žáci v týmech obcházeli přichystaná stanoviště a za plnění úkolů na stanovištích získávali cenné body.

  Žáci si zopakovali, čím vším by mělo být vybaveno jejich jízdní kolo a dozvěděli se, ve které barvě oblečení jsou na silnici viditelní na největší vzdálenost. Naučili se poznávat vybrané důležité dopravní značky a určovali, kdy jako cyklisté mají nebo nemají přednost na křižovatkách. Bavili se také o pravidlech silničního provozu. Kdo se nebál, na kole si projel i přichystanou jízdu zručnosti.

  Další úkoly se týkaly krizových situací, které mohou na silnicích nastat. Vzpomněli by si žáci na důležitá telefonní čísla bezpečnostních složek, na která mají v případě nehody volat? Věděli by o existenci aplikace Záchranka, jak se v ní orientovat a jakým způsobem by jejím prostřednictvím byli schopni zavolat pomoc? Znají zásady první pomoci a pravidla, jak se chovat v případě šokového stavu raněného? Dokázali by si vzpomenout na to, jak má vypadat stabilizovaná poloha? Zvládli by trojcípým šátkem obvázat horní končetinu či obvázat zápěstí či kotník? Nakonec si žáci vyzkoušeli i různé způsoby přenosu raněného.

  Po absolvování úkolů na všech stanovištích se jednotlivým týmům sečetly body a členové vítězného týmu získali následujícího dne malou odměnu.

  Doufáme, že účast na projektovém dni byla pro žáky přínosem a v budoucnu jim pomůže být ještě zodpovědnějšími účastníky silničního provozu.

  Pochvala patří žákům z třídy deváté, kteří se svědomitě zhostili organizace celého dne.

  Za pedagogický sbor,

  Veronika Pragerová.

 • Aktivity

  Prvňáčci a pátek třináctého

  Jestli podle nadpisu očekáváte smolný den, tak vás musíme ujistit, že ba naopak, dnešní den byl príma. Sice jsme museli brzy vstávat, protože vláček do Litovle čekal, ale náš první školní výlet se vydařil. Začali jsme na dopravním hřišti.

 • Aktuálně

  Říjen

  31. 10. a 1. 11. – ředitelské volno (školení pedagogického sboru)

  29., 30. 10. – podzimní prázdniny

  23. 10. – beseda 7. a 9. třídy s herečkou Olgou Kaštickou (8:00 – 10:00 v budově 2. stupně)

  23. 10. – Dopravní hřiště – 4. třída

  21. 10. – Piškqworkový turnaj – školní kolo

  18. 10. – Den stromů

  16. 10. – soutěž přírodovědný klokan (8. a 9. třída)

   14. – 17. 10 – sběr papíru

  10. 10 – exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně – 9. třída

  4. 10. – exkurze do ZOO Kopeček, předání sponzorského daru

  2. 10. – zážitkový program Seiferos – dravci

  2. 10. 2019 v 9 hodin – seminář „Inkluze v praxi“ pro rodiče i pedagogy, v přísálí kulturního zařízení, nám. T. G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané.

  01.10.2019_Pozvánka_Míková

  1. 10. – informativní schůzka rodičů žáků 9. třídy s výchovným poradcem ohledně volby střední školy a přijímacího řízení

 • Aktivity

  Andílkovská 2. a 3. třída

  „My jsme velcí  TŘEŤÁCI

  vaši noví andílci,

  celý rok se potkáme,

  pomocnou ruku vám podáme.“

  S touto básničkou přišli  ve středu 4.9.  andílci třeťáci za svými kamarády ze 2.třídy. Každý třeťák si našel svého druháčka a  předal mu na seznámení drobný malovaný dárek. Dále pak pracovali na prvním společném úkolu – vytvoření pětilístku na téma Naše škola. Práce šla dvojicím dobře od ruky  a proto nás čekala velmi pěkná prezentace výtvorů. Všichni se těšíme na další společné dny.