Aktivity

Pomozme přírodě!

Věděli jste, že 73% obyvatel České republiky třídí odpad? Aby nás bylo ještě o něco více, rozhodli jsme se v  letošním školním roce na naší škole zefektivnit a rozšířit třídění odpadu.

Ačkoliv jsme již měli v mnoha třídách barevné kontejnery na papír a plast, přece jen ještě nějaké chyběly. Na začátku školního roku jsme tedy za přispění obce Senice na Hané zbylé třídy těmito sběrnými nádobami vybavili. Na chodbách také přibyly označené kontejnery na nápojové kartony. Ve třídách si žáci zvolili službu, která bude celoročně na správné třídění dohlížet. Vždy v pátek o velké přestávce děti po zaznění znělky ze školního rozhlasu odnesou nádoby s vytříděným odpadem panu školníkovi.

V pátek 13.9. k nám přijel pracovník firmy EKO-KOM s výukovým programem Tonda obal. Děti postupně po jednotlivých ročnících od 5. do 9. třídy seznámil s novinkami v třídění a recyklaci odpadů. Vše oživil zajímavými videi a mnoha praktickými ukázkami. Věděli jste například, že obal od nápojového kartonu můžete do příslušné nádoby vhodit i s brčkem? Nebo  že moderní spalovny umí z popela recyklovat kovy a produkují minimum škodlivin?

Děti z naší školy již tyto otázky a mnohé další nepřekvapí. Třídit odpad je totiž velmi jednoduché. Stačí nadzvednout víko toho správného kontejneru. Zkuste to s námi!

2  1

Skip to content