• Aktivity

  Soutěž Win the Easter Bunny (spelling) v Litovli

  V předvelikonočním čase jsme se ve středu 23. března vydali na spellingovou soutěž do Litovle. Naši školu reprezentovali čtyři žáci: za 5. třídu Václav Malý a Roman Hapalák; za 6. třídu Michal Doležel a Matyáš Moťka. V boji o velikonočního čokoládového zajíce se hochům dařilo výborně, za což jim patří velká pochvala.

 • Aktivity

  Víme, že… Čtení pomáhá

  V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu s názvem Čtení pomáhá. Tato aktivita má kromě posilování čtenářských dovedností a schopností také charitativní ráz. Žáci svou četbou přispívají na nejrůznější dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, si děti – čtenáři rozhodnou samy.

 • Aktivity

  Matematický klokan – 18. března 2016

  Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy.  Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF a katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

 • Aktivity

  TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

  Ve středu a čtvrtek, 17. a 18. března, proběhl školní turnaj ve stolním tenise. Možnost zúčastnit se měli všichni žáci 5. až 9. třídy. Tuto příležitost nakonec využilo celkem 17 žáků, kteří se utkali v urputném, avšak férovém souboji.

 • Aktivity

  Duhové Velikonoce

  Že má pašijový předvelikonoční týden svoje barvy, o tom jsme mnohokrát slyšeli. Dnes, 22. března, si to žáci první až čtvrté třídy názorně představili a zahráli formou prezentací, scének, povídání.

 • Aktivity

  Keramický kroužek

  Ve druhém pololetí opět pracuje na škole výtvarně-keramický kroužek. Potkáváme se jedenkrát za čtrnáct dnů, a to s žáky 5. – 9. třídy, a seznamujeme se s tajemstvím

 • Aktivity

  Recitační soutěž aneb přehlídka talentů

  Ve čtvrtek 17. března proběhlo tradiční školní kolo recitační soutěže ve třech kategoriích. Sešli jsme se v hojném počtu a zhlédli velmi pěkné výkony našich mladých recitátorů. Žáci nás mnohdy překvapili zajímavými texty, a to poezií i vtipnými povídkami či bajkami. Porota to letos neměla opravdu lehké. Jak  tedy  vše dopadlo?