Aktivity

Matematický klokan – 18. března 2016

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy.  Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF a katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 24 bodů, lze tedy získat maximálně 120 bodů. V kategoriích Klokánek, Benjamin a Kadet bylo vymezeno na řešení 60 minut čistého času.

Žáci naší školy, kteří se letos zúčastnili této mezinárodní soutěže byli rozděleni podle věku do 4 kategorií:  Cvrček (2. – 3. třída), Klokánek (4. – 5. třída), Benjamín (6. – 7. třída) a Kadet (8. – 9. třída).

Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:

v kategorii Cvrček:

                1. místo Antonín Spurný  – 79 bodů
                2. – 4. místě Lucie Zatloukalová, Ondřej Tichý a Jakub Mačák – 77 bodů
                            všichni z 2. třídy

v kategorii Klokánek :

                1. a 2. místě Tadeáš Nezval ze 4. třídy a Petr Žampach z 5. třídy – 99bodů
                3. místě Ondřej Cetkovský z 5. třídy – 85 bodů

v kategorii Benjamín:

               1. místě Michal Doležel ze 6. třídy – 70 bodů
               2. místě Lucie Hynková ze 6. třídy – 68 bodů
               3. místě Jáchym Tobiáš ze 7. třídy – 57 bodů

v kategorii Kadet:

               1. místě Petra Polisová z 9. třídy – 73 bodů
               2. místě Jan Vymětal z 9. třídy  – 58 bodů
               3. –  4. místě Jan Lakomý z 8. třídy a Tomáš Látal z 9. třídy – 57 bodů

Gratuluji  a  děkuji všem žákům za účast.

Mgr. Jana Střídová

Skip to content