Aktivity

Víme, že… Čtení pomáhá

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu s názvem Čtení pomáhá. Tato aktivita má kromě posilování čtenářských dovedností a schopností také charitativní ráz. Žáci svou četbou přispívají na nejrůznější dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, si děti – čtenáři rozhodnou samy. My učitelé jsme vyhodnotili čtenářské úsilí našich žáků a výsledky byly vcelku překvapivé. Nejvíce čtou děti páté třídy, ti starší méně, snad z důvodu více povinností nebo jim možná tímto projektem nabízený výběr titulů tolik nevyhovuje. Nejpilnějším čtenářem byl vyhodnocen Roman Hapalák z 5. třídy, na pomyslném 2. místě se umístil P. Žampach z 5. třídy a 3. v pořadí byla Markéta Hapaláková, žákyně 7. třídy.P1030319P1030320

Skip to content