• Aktivity

  Evropský den jazyků

  Dne 26. 9. 2014 se na naší škole uskutečnil projektový den v rámci Evropského dne jazyků. V letošním školním roce jsme ho pojali trošičku jinak. Děti pracovaly ve skupinách, které byly složeny ze žáků 6., 7. a 8. třídy. Na devíti stanovištích plnily úkoly, které hodnotili a bodovali žáci 9. třídy, kteří jsou již jazykově nejlépe vybaveni.

 • Aktivity

  Sběr papíru podzim 2014

  Letošní sběr starého papíru musel být přesunut již na konec října a to z důvodu budování kanalizační přípojky. I přes tyto obtíže se při podzimním sběru nasbíralo krásných 13 034 kg starého papíru. Do sběru starého papíru se zapojili téměř všichni žáci.  Největší zásluhu na tomto výsledku mají žáci nižších ročníků ( průměr na žáka přesahoval hodnoty 100kg). Celkové vyhodnocení výsledků včetně cen, proběhne jako již  každoročně po jarním sběru papíru.

 • Aktivity

  Čtvrťáci na dopravním hřišti

  Ve středu 24.9. se čtvrťáci vypravili na dopravní hřiště do Litovle. Začali se připravovat na získání řidičského průkazu na kolo. Osvěžili si svoji znalost dopravních značek a dodržování dopravních předpisů při jízdě na kole po dopravním hřišti.

 • Aktivity

  Projektový den BEZPEČNĚ DO ŠKOLY (5.9.2014)

  Páteční projektový den začínal po druhé vyučující hodině a byl rozdělen do dvou částí. První fáze probíhala ve škole, kde byli žáci 6., 7., a 8. ročníku rozděleni do pětičlenných družstev, ve kterých spolupracovali po celou dobu projektu.

 • Aktivity

  Bezpečně do školy a začátek celoročního projektu

  V pátek 5. září se v malé škole v Zákostelí sešla stovka žáků 1. až 5. třídy, aby slavnostně a také tradičně zahájila nový školní rok 2014/2015, aby si vytvořila tradiční smíšené skupinky, ve kterých budou žáci pracovat na všech projektových dnech během celého roku.