Aktivity

Projektový den BEZPEČNĚ DO ŠKOLY (5.9.2014)

Páteční projektový den začínal po druhé vyučující hodině a byl rozdělen do dvou částí. První fáze probíhala ve škole, kde byli žáci 6., 7., a 8. ročníku rozděleni do pětičlenných družstev, ve kterých spolupracovali po celou dobu projektu.

Ve třetí vyučovací hodině žáci shlédli na interaktivní tabuli ukázky zásady první pomoci, druhy krvácení, důležitá telefonní čísla a chování v krizových situacích. Čtvrtá vyučovací hodina byla věnována bezpečnosti silničního provozu, kde museli soutěžní týmy vyhledat, nakreslit a vyrobit určené dopravní značky, které byly následně využity na připravených stanovištích.

Poté následovala druhá fáze a to praktická část, která probíhala na školním hřišti. Zde žáci nabyté poznatky použili v praxi na předem připravených stanovištích. Na celkem dvanácti stanovištích ukazovali, jak poskytnout první pomoc, jak ošetřit poranění, jak zavolat pomoc, poznávali dopravní značky, řešili dopravní situace a na závěr je čekala jízda zručnosti.

P1150191

 

Skip to content