Aktivity

Školní výlet 6. a 7. třídy

Ve čtvrtek  5. 6. jsme odjeli s žáky 6. a 7. třídy na školní výlet. Nejprve jsme navštívili zámecký park v Buchlovicích, kde jsme se podívali do záchranné stanice volně žijících živočichů, prošli sbírku fuchsií a obdivovali nádherné pávy v krásně upraveném parku. Poté jsme přejeli do Modré. V archeoskanzenu, který je vybudován jako Velkomoravské sídliště středního Pomoraví,  nás již čekal průvodce, který nám během prohlídky podrobně vyprávěl o životě Slovanů, jejich obydlích, obživě i každodenních starostech. Vyzkoušeli jsme si, jak se vzdělávalo ve škole za doby křesťanských misionářů Cyrila a Metoděje. A také se nám moc líbila domácí zvířátka pobíhající volně po celém areálu. Poslední zastávkou na našem výletu byl blízký areál Živá voda. Zde jsme v podvodním tunelu obdivovali různé druhy sladkovodních ryb, z nichž některé již měly úctyhodnou velikost.  Prošli jsme se venkovním areálem, který imituje různé přírodní biotopy. Poté jsme už unavení a spokojení ujížděli k domovu. Obrázky najdete ve fotogalerii.

Skip to content