Aktivity

Projektový den „Bezpečně do školy“

Již tradičně čekal na žáky 2. stupně naší školy hned v úvodu školního roku projektový den „Bezpečně do školy“. Letos připadl na pátek 8. září. Jeho cílem bylo připomenout dětem, jak se mají chovat na silnici, naučit je, jakou výbavu by mělo mít jejich jízdní kolo, ale také třeba jim ukázat, jak se zachovat v případě, že někdo bude potřebovat jejich pomoc.

První dvě vyučovací hodiny strávily děti ve svých třídách, kde si zopakovaly zásady bezpečnosti a pravidla chování v dopravním provozu, shlédly videa s instruktážemi první pomoci a měly možnost vyzkoušet si, jak postupovat v případě nehody.

Poté se děti rozdělily napříč třídami do skupin a začaly plnit úkoly, za jejichž zvládnutí jim přidělovali body letošní deváťáci. Celkem na ně čekalo deset stanovišť s nejrůznějšími úkoly: Jízda zručnosti, Vybavení jízdního kola, Dopravní značky, Křižovatky (reálné situace s modely autíček), Pravidla silničního provozu (testové otázky), Důležitá telefonní čísla, nahlašování krizových situací, Neodkladná resuscitace člověka, první pomoc, Přenos raněného, Obvazování (prst na ruce, zápěstí, kotník, hlava), Stabilizovaná poloha, protišoková poloha, pravidlo pěti T.

Letošní rok jsme pojali hodně hravě, krom oblíbené jízdy zručnosti se dětem nejvíc líbily křižovatky s modely autíček, dále obvazování a přenos raněného, také ale stabilizace raněných a simulace volání záchranné služby. V těchto praktických činnostech si nejlépe vedli žáci šestého ročníku, kteří se na soutěž poctivě připravili. Jejich starší kamarádi pomohli s teoretickými znalostmi a jako smíšené týmy pak děti dosahovaly opravdu pěkných výsledků.

Bodování bylo vždy maximálně deset bodů za disciplínu, celkově tak bylo možné získat maximálně sto bodů. Nejvíce se tomuto číslu přiblížila skupinka s číslem 5 vedená Deniskou Snášelovou a po právu tak celou soutěž vyhrála. Ani výsledky ostatních ale nebyly špatné a tak si myslím, že projektový den Bezpečně do školy splnil svůj hlavní účel – připravit děti na bezpečnou cestu do školy a naučit je zvládat možné krizové situace.

web_DSC_0030_(1)web_DSC_0027_(1)web_DSC_0025web_DSC_0034

Skip to content