Aktivity

PROJEKT PODNIKATEL 2022

Žáci sedmého ročníku pracují na společném projektu Podnikatel již od února tohoto roku. Projekt prochází různými předměty a zaměřuje se především na podnikatelské dovednosti. Praktickou část – přípravu pokrmů a nápojů plní žáci v rámci pracovních činností.

Sestavené žákovské týmy si vytvoří vlastní firmu zaměřenou na služby v oblasti gastronomie. V první části naplňování podnikatelského záměru si žáci zvolí zaměření vlastní firmy, název firmy, navrhnou logo, slogan a vizitku (popřípadě další propagační materiál). Dále si rozdělí jednotlivé pozice ve firmě, které se mohou v průběhu projektu měnit.

V závěrečné části týmy vytvoří jídelní a nápojový lístek, včetně fotografií a stručných popisů nabízených pokrmů.

Společný projekt žákovských firem bude u žáků přispívat k posílení následujících podnikatelských dovedností:

a) týmová spolupráce

b) komunikační dovednosti

c) vyjednávání

d) řešení problémů a konfliktů

e) organizace času

Zdenka Ševčíková

Skip to content