Aktivity

Pod ptačími křídly

Středa 2.10. dopoledne patřila na naší škole dravcům a sovám. Více než 20 druhů těchto vzácných opeřenců k nám přivezlo sdružení Seiferos.

Děti z prvního i druhého stupně se sešly se svými vyučujícími  na školní zahradě za halou, kde již na nás čekali zvědaví návštěvníci z ptačí říše. Nejprve nás čekala zhruba třicetiminutová přednáška o životě každého druhu s ukázkou živočicha a motivující přezkoušení. Děti si na závěr této části mohly zblízka prohlédnout a pohladit největší sovu, výra velkého.

Poté se děti rozmístily podél hřiště a začala druhá část, letové ukázky dravců a sov. I když prostor za školou je omezený, neboť ptákům by mohly ublížit dráhy elektrického vedení a zelené ploty, byla předvedena imitace lovu za použití speciální tažné techniky.  V závěru byly nejpozornější děti odměněny příletem dravce či sovy na jejich ruku.

Pro děti i dospělé bylo jistě zážitkem vidět tolik druhů těchto v přírodě již vzácných opeřenců pohromadě. Sdružení Seiferos se dlouhodobě snaží o osvětu v oblasti ochrany dravců a sov. A jak  praví přísloví, ptáci mají křídla, aby se mohli vracet. Tak tedy zase někdy na shledanou!

2  4

5  6

Skip to content