Aktivity

Pevnost poznání

20190605_103508Ve středu 5. června navštívili páťáci Pevnost poznání v Olomouci – interaktivní muzeum vědy, které tvoří 4 expozice. Animátoři v jednotlivých expozicích byli ochotní a dětem vysvětlili vše, co je kolem exponátů zajímalo. Věda v pevnosti – v této expozici  si mohli žáci vyzkoušet historické uniformy, seznámili se s životem v pevnosti, když zde sídlilo dělostřelectvo, se vznikem pevnosti a událostmi z dob Marie Terezie a Josefa II. Živá voda –  prohlédli si různé živočichy a části rostlin pomocí mikroskopu a lupy, např. larvy muchniček, jepic, těla korýšů, listonoha, žábronožku. Rozum v hrsti – tady byly logické úkoly, hlavolamy, šifry, někteří si vyzkoušeli gyroskop. Světlo a tma – jak vzniká světlo, kolik síly musíme vynaložit, aby se rozsvítila obyčejná žárovka a LED zářivka. Zjistili, že díky světelnému záření dokážeme vytvořit elektrický proud nebo rozehrát hudební nástroj. Zbyl i čas na nezbytné nákupy a zmrzlinu. Výlet se  vydařil, počasí nám přálo a příjemně unavení jsme se vrátili domů.

20190605_09184220190605_09421220190605_09501820190605_09512220190605_094830

Skip to content