Nezařazené

Exkurze do ČOV Senice na Hané

V úterý 6.5. jsme se v rámci výuky chemie vydali s žáky 8. třídy na exkurzi do Čistírny odpadních vod v Senici na Hané. Přivítal nás pan Tobiáš, který nás poté provázel po areálu a seznamoval nás podrobně s jednotlivými fázemi čištění odpadních vod. Dozvěděli jsme se velmi podrobně, jak a odkud odpadní voda do ČOV přitéká a co se s ní poté děje, od odstranění hrubých nečistot až po následné vyčištění pomocí bakterií a zpracování kalu. Podívali jsme se také do kanceláře s řídícím panelem, který monitoruje všechny probíhající pochody. Mnozí z nás tak získali úplně nový pohled na problematiku čištění vod a zjistili, že získat znovu čistou vodu není levná ani jednoduchá záležitost.

Děkujeme panu Tobiášovi za vstřícnost, obětavost  a vyčerpávající výklad!

Skip to content