Aktivity

Evropský den jazyků ve 3. a 4. ročníku

Ve čtvrtek 1.10. jsme hodiny angličtiny ve 3. a 4. ročníku pojali ve stylu cestování po Velké Británi v rámci připomenutí Evropského dne jazyků. Po společné úvodní hře BrainBox o Velké Británii dostal každý žák vlastní cestovní britský pas a mohl se vydat cestovat po stanovištích, které byly rozmístěny v přízemí školy. Do daného pasu si žáci zaznačili odpovědi z úkolů na každém stanovišti.  Měli tak možnost se seznámit s mapou Velké Británie, recepty v angličtině, vyhledat informace v různých knihách i slovníčku, zkusili si počítat v britských librách a řešili další jazykové úkoly. Žáci brali cestování velmi zodpovědně a dalo by se říci, že všichni jsou připraveni na cestu do Velké Británie 🙂

p.uč. Stejskalová

Skip to content