Aktivity

Sport v angličtině ve 4. ročníku

Ve čtvrtém ročníku v anglickém jazyku teď s žáky probíráme sportovní aktivity, a tak jsme využili angličtiny po státním svátku, abychom vyzkoušeli, jak zvládáme různé sportovní aktivity v anglickém jazyce. V prostoru družiny jsme si zkusili různé hry na pozornost, pohotovost a správnost. Procvičili jsme tím například čísla, předložky, sporty a aktivity. Žáci byli do aktivit velmi zapálení a tuto netradiční hodinu jsme si velmi užili.

p.uč. Stejskalová

Skip to content