Aktivity

Evropský den jazyků na 2. stupni

Evropský den jazyků je svátkem, který se každoročně slaví 26. září. Jeho cílem je upozornit na multikulturalitu a na důležitost učení se cizím jazykům. I letos jsme se společně s dalšími žáky a studenty v ostatních zemích připojili k oslavám, a to formou osvědčeného projektového dne. Rozhodli jsme se slavit a „projektovat“ již s předstihem v pátek 23. září. Den předem byli žáci rozděleni do skupin s názvy evropských zemí a v den projektu měli za úkol od členů ostatních skupin nashromáždit vylosované pojmy (zeměpisné názvy, slavní lidé, místa apod.), které se týkaly právě „jejich“ země. Dále prostřednicvtím internetu zjišťovali, k čemu přesně se pojmy vážou (zda jde o jméno člověka, název řeky atd.). Poté začaly všechny skupiny pracovat na plakátu, který představoval jednu z evropských zemí, žáci dotvořili mapu, vlepili související pojmy a přidali i další informace a obrázky, které si předem připravili doma nebo vyhledali na internetu. Na závěr každá skupina prezentovala plakát své země v anglickém jazyce. Následující úterý pak bylo vyhodnoceno 40 nejlépe samostatně pracujících a skupinově spolupracujících žáků. Nejlepší byli zkrátka ti, kteří se nejvíce a nejusilovněji podíleli na krásném plakátovém výsledku. A nutno dodat, že všechny plakáty z projektového dne jsou nádhrerné a zdařilé, a proto nyní zdobí vstupní halu budovy 2. stupně. Tímto děkuji všem zúčastněným žákům i dozírajícím a pomáhajícím pedagogům za spolupráci a za příjemně a plodně strávený páteční den.

DSC_0075DSC_0069DSC_0041DSC_0059DSC_0062DSC_0069DSC_0047DSC_0085

Skip to content