Nezařazené

Den Země

Dne 30. dubna oslavili  žáci 5. až 9. třídy  Den Země. Kromě společného projektu pod názvem „Za tajemstvím vody“ jsme se také již tradičně zapojili do akce „Ukliďme svět!“

Přípravy na tento společně strávený den probíhaly již dlouho dopředu. Žáci 9. ročníku chystali pro své spolužáky překvapení – práci na devíti stanovištích. Členové žákovské rady losovali zástupce do družstev, do kterých se v daný den rozdělili žáci 5.- 8. ročníku.

Jak vše probíhalo? V pátek 30. dubna ráno rozmístili žáci 9. ročníku na různých místech školního pozemku a na hřištích devět stanovišť s různými úkoly. Všechna stanoviště spojovalo ústřední téma – putování „Za tajemstvím vody“.

Ostatní žáci se rozdělili do celkem šestnácti smíšených družstev, od svých vedoucích učitelů obdrželi bodovací karty a přesné instrukce. Pak už mohlo začít jejich putování. Na své cestě měli možnost seznámit se s vodou z různých úhlů pohledu. Poznali ji jako tekutinu s typickými chemickými a fyzikálními vlastnostmi, sledovali množství a rozložení vody na Zemi, vypočítali, kolik vody je v každém z nás obsaženo. Na dalších stanovištích děti sledovaly přírodní vodní ráje – chráněná území. Pozorovaly vodní živočichy žijící v tekoucích vodách a tůních, a to nejen na obrázcích, ale i přímo ve skleničkových lupách. Poznávaly rostliny lužního lesa a srovnávaly je s obrázky z atlasů, skládaly puzzle. Žáci si zahráli na povodňovou vlnu a porovnali, zdali rychleji proběhnou přirozeným meandrujícím korytem nebo korytem rovným, zregulovaným. Na obrázcích poznávali, která krajina zadrží více vody. Odlévali lastury a ulity měkkýšů ze sádry. Navštívili české a moravské lázně, hledali minerální prameny. Také si zkusili vyrobit recyklovaný papír a přemýšlet nad tím, kolik vody potřebuje průmysl. Během putování po jednotlivých stanovištích měli možnost dozvědět se mnoho zajímavých zákonitostí, které krajinu kolem řeky provázejí. Jejich pochopení je totiž nezbytné pro zdravé soužití člověka s vodou ve svém okolí.

Za splnění úkolů dostávaly děti body, avšak konečné umístění nebylo až tak důležité. Mnohem přínosnější bylo, že si ze společné práce odnesly dobrý pocit, zážitky i informace.

Během dopoledne se také všichni zapojili do úklidu obce Senice na Hané. Podle předem rozdělené trasy žáci prošli ve skupinkách vedených učiteli svěřené úseky a sbírali odpad, který na veřejných prostranstvích nalezli. Dělo se tak pod záštitou projektu „Ukliďme svět!“ pořádaného každoročně ČSOP.

Skip to content