Aktivity

Den Země

V pondělí 30. dubna proběhl na naší škole již tradiční projektový Den Země.  Letos jsme se rozdělili do skupin a měli jsme velmi různorodý program.

Žáci 7. až 9. třídy se vydali na úklid do okolí obce. Tři skupiny uklízely pod vedením pracovníků Lesů ČR místní les a sbíraly klestí, jedna skupina vyčistila remízek u trati a posbírala velké množství plastů a dalšího odpadu. Odměnou byla dětem přednáška s ukázkami techniky i přírodnin, kterou jim odborníci připravili. Děkujeme nejen za realizaci, ale panu Zatloukalovi také za celkovou přípravu akce.

Žáci 5. a 6. třídy se podíleli úklidem v okolí školy a na školním pozemku. Posbírali odpad, nasadili květiny a postarali se o rostliny v arboretu. Poté se rozdělili do čtyřčlenných skupinek a plnili úkoly na stanovištích ve školním areálu. Poznávali rostliny, půdní i vodní bezobratlé, stopy zvířat, sestavovali paletku z přírodnin, luštili kvízy a hádanky. To vše zaznamenávali do pracovního listu.

Den strávený v přírodě, naplněný prací i poznáváním,  nám příjemně utekl!

10            11

8           6

7           9

Skip to content