Aktivity

Den Země

V pondělí 2. května proběhl na naší škole pro žáky 5. – 9. třídy projektový den ke Dni Země. Letošní rok patřil tématu Hluk nebo zvuk. Žáci byli rozděleni do deseti smíšených skupin. Nejprve měla každá skupinka zpracovat určitý úkol týkající se hluku a prezentovat ho ostatním. Děti vyhodnocovaly hlukové mapy, porovnávaly sluch zvířat, vyhledávaly názvy obcí v ČR spojené s hlukem, přísloví, citáty a pojmy v cizím jazyce. Také si zkusily ztvárnit různé druhy hudby. Poté následovala práce na deseti stanovištích, která si připravili žáci 9. třídy a jejich učitelé. Na stanovištích byly nachystány různorodé aktivity. Žáci ve skupinách hráli zvukové bingo, poznávali hlasy zvířat, udělali si test sluchu, dozvěděli se o nebezpečných účincích hluku, srovnávali sílu hluku z různých zdrojů, mohli se vcítit do pocitů nedoslýchavých a přemýšleli, jak lidem s tímto handicapem pomoci. Jedno stanoviště bylo nachystáno také v angličtině a týkalo se problémů spojených se znečišťováním planety. Aktivit bylo ještě mnohem více. Všechny však měly za cíl připomenout, že nadměrný hluk škodí nejen lidem, ale i zvířatům. Nazývá se akustický smog.

V další části projektového dne následoval již klasický úklid obce Senice na Hané. Děti spolu se svými vyučujícími prošly přidělené ulice v obci a posbíraly nalezené odpadky, aby bylo v Senici na Hané zase o trochu krásněji .

IMG_0004   IMG_0024

Skip to content