Aktivity

Den stromů v 5. třídě

V pátek 18. října proběhl v 5. třídě Den stromů. Připomenuli jsme si, proč a čím jsou pro nás stromy důležité. Žáci si přinesli encyklopedie a informace o stromech získané z internetu. Ve škole pak zpracovávali ke svým stromům informace, které vyhledávali v textu. Kde strom roste, jak vypadá, jaké má plody, listy, zjišťovali výšku a stáří stromu, jaké je jejich využití. Své plakáty doplnily obrázky. V hodině matematiky pracovali s údaji, které zjistili. Porovnávali výšku jednotlivých stromů, kolik listů papíru se vyrobí ze vzrostlého stromu, kolik litrů kyslíku získáme, jaké množství odpadu papíru vyprodukuje rodina.

–  1 vzrostlý strom uvolní za den až 7000 l kyslíku, který pokryje denní spotřebu 50 lidí,

–  Z 1 vzrostlého stromu se vyrobí 80 tisíc papírů A4,                        –  1 tuna vytříděného papíru zachrání 15 vzrostlých stromů

Skip to content