Aktivity

Bezpečně do školy

Krátce po zahájení školního roku, tj. ve čtvrtek 3. září, čekal na žáky 1. i 2. stupně první projektový den, který jim měl připomenout zásady bezpečného dopravení se do školy, případně jak by se měli školáci zachovat, kdyby se stali svědky dopravní nehody.

Na 2. stupni byl projektový den rozdělen do dvou částí – teoretické a praktické. Dvě vyučovací hodiny strávili žáci ve svých třídách, kde je třídní učitelé poučili o všech nezbytných zásadách bezpečnosti a dopravního provozu a popsali si, jak postupovat v krizových situacích. Žáci také zhlédli užitečné videonahrávky. Poté vytvořili v rámci každé třídy několik týmů, dostali pracovní listy s názvy jednotlivých stanovišť, kde je čekaly praktické úkoly, za jejichž úspěšné zvládnutí sbírali body.

Praktická část v podobě soutěže probíhala následně na hřišti školy, kde vzniklo deset stanovišť s různými úkoly z následujících oblastí: komunikace s centrem IZS, neodkladná resuscitace člověka, první pomoc, obvazování a stabilizovaná poloha, pravidla silničního provozu, dopravní značky, jízda zručnosti (na jízdním kole), vybavení jízdního kola a protišoková opatření, testové úlohy A a B. Všechny týmy postupně obcházely tato stanoviště, na nichž správné plnění úkolů kontrovali a bodovali jejich starší spolužáci, žáci z devátého ročníku. Body se týmům postupně načítaly, takže všichni věděli, jak jsou úspěšní.

Při jízdě zručnosti si žáci mohli vyzkoušet, jak dobře zvládají na kole slalom, podjetí pod nataženým lanem, projetí mezi dvěma rovnoběžně položenými provazy a přemístění míčku za jízdy z jednoho místa na druhé. Spolužáci se při této disciplíně mnohdy hlasitě podporovali a fandili si.

Během projektového dne se tak všichni zábavnou a hravou formou poučili o zásadách bezpečné dopravy do školy a dozvěděli se, jak správně reagovat v krizových situacích, což jsou potřebné informace nejen pro žáky, ale měly by být nezbytné i pro všechny ostatní účastníky dopravního provozu.

Oficiální informace o akci naleznete na stránkách BESIP – https://www.ibesip.cz/cz/rodic/deti-ve-meste/cesta-do-skoly/bezpecne-do-skoly

Skip to content