Aktivity

Bezpečně do školy 2019

Ve čtvrtek 5. září 2019 se žáci páté až osmé třídy zúčastnili projektového dne „Bezpečně do školy.“ Žáci třídy deváté se podíleli na přípravě, organizaci a samotném průběhu celé akce.

První část dne strávili žáci pátého až osmého ročníku ve třídách, kde se seznamovali s teoretickými znalostmi, potřebnými pro následné úspěšné plnění úkolů na stanovištích, které si pro ně přichystali žáci ze třídy deváté. Cílem akce bylo žáky obeznámit s pravidly na silnicích a připravit je na možné krizové situace, které mohou nastat v případě dopravní nehody. Jako chodci či cyklisté jsou žáci velmi zranitelným článkem silničního provozu. Po teoretickém úvodu následně žáci v týmech obcházeli přichystaná stanoviště a za plnění úkolů na stanovištích získávali cenné body.

Žáci si zopakovali, čím vším by mělo být vybaveno jejich jízdní kolo a dozvěděli se, ve které barvě oblečení jsou na silnici viditelní na největší vzdálenost. Naučili se poznávat vybrané důležité dopravní značky a určovali, kdy jako cyklisté mají nebo nemají přednost na křižovatkách. Bavili se také o pravidlech silničního provozu. Kdo se nebál, na kole si projel i přichystanou jízdu zručnosti.

Další úkoly se týkaly krizových situací, které mohou na silnicích nastat. Vzpomněli by si žáci na důležitá telefonní čísla bezpečnostních složek, na která mají v případě nehody volat? Věděli by o existenci aplikace Záchranka, jak se v ní orientovat a jakým způsobem by jejím prostřednictvím byli schopni zavolat pomoc? Znají zásady první pomoci a pravidla, jak se chovat v případě šokového stavu raněného? Dokázali by si vzpomenout na to, jak má vypadat stabilizovaná poloha? Zvládli by trojcípým šátkem obvázat horní končetinu či obvázat zápěstí či kotník? Nakonec si žáci vyzkoušeli i různé způsoby přenosu raněného.

Po absolvování úkolů na všech stanovištích se jednotlivým týmům sečetly body a členové vítězného týmu získali následujícího dne malou odměnu.

Doufáme, že účast na projektovém dni byla pro žáky přínosem a v budoucnu jim pomůže být ještě zodpovědnějšími účastníky silničního provozu.

Pochvala patří žákům z třídy deváté, kteří se svědomitě zhostili organizace celého dne.

Za pedagogický sbor,

Veronika Pragerová.

Skip to content