Aktivity,  Nezařazené

Beseda pro rodiče

V pondělí 29. 5 se konal dvouhodinový seminář projektu E-bezpečí, kteří seznamoval rodiče s riziky, jaké hrozí jejich dětem při komunikaci na internetu. Díky poutvému vyprávění lektorů UP v Olommouci a spoustě příkladů, které se odehrály ve světě i u nás, zjistili rodiče, jak vážnou hrozbou může internet být a jakým způsobem tato rizika co nejvíce snížit. Na konci semináře jsme zjistili, že jsme vyčerpali jen část celé problematiky a i další setkání by mohla být velice zajímavá a poučná. Rodiče získali informační brožury s cennými telefonními čísly, které by nám v případě kyberšikany nebo ohrožení internetem mohly pomoci.

DSC_0271

logo barev

Projekt: Šablony ZŠ Senice na Hané –  CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002578

Je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora dlouhodobého vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů.

Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou doučování.

Skip to content