• Aktivity

  Osmička v soudní síni

  Dne 18.5. jsme navštívili Krajský soud, pobočku v Olomouci. Pan soudce byl velmi trpělivým a milým průvodcem. Seznámil nás nejen s historií budovy, ale především nás provedl justicí jako takovou, zavítali jsme do…

 • Aktivity

  Za krásami Moravy v hodinách občanské výchovy

  Žáci 6. ročníku zpracovávali v hodinách občanské výchovy třídní projekty, které byly zaměřeny na krásy naší vlasti. Ve skupinkách mapovali obce našeho regionu a formou reportáže  seznamovali své spolužáky s historií, kulturními akcemi…

 • Aktivity

  František Josef I. v Olomouci

  Ve čtvrtek 16.2. jsme se vypravili s žáky 8. ročníku za poznáním císařské rodiny, která se na chvíli zastavila v čase díky výstavě Vlastivědného muzea v Olomouci. Zábavnou formou pomocí skupinové práce i…

 • Aktivity

  Soutěžíme…

  Během zimních měsíců proběhla na naší škole školní kola olympiád určených pro žáky 8. a 9. ročníku.  V dějepisné jsme se vrátili v čase do doby vlády Marie Terezie. K nejúspěšnějším řešitelkám patřily

Skip to content