Aktivity

Soutěžíme…

Během zimních měsíců proběhla na naší škole školní kola olympiád určených pro žáky 8. a 9. ročníku.  V dějepisné jsme se vrátili v čase do doby vlády Marie Terezie. K nejúspěšnějším řešitelkám patřily Hana Dvorská a Daniela Fišerová z 8. třídy.

V českém jazyce řešili žáci část mluvnickou a část slohovou. Nejlépe si vedla opět Daniela Fišerová, která nás v obou případech reprezentovala v okresním kole konajícím se v Domě dětí a mládeže v Olomouci. I když se neumístila na předních příčkách, získala jistě mnohé zkušenosti a poznatky v daných oborech. Blahopřejeme.

Skip to content