• Aktivity

  Vánoční besídka 5. třídy

  Dne 18. 12. 2013 se sešly děti z páté třídy a jejich rodiče ve své učebně na tradiční vánoční besídce. Páťáci předvedli program, který si pro své nejbližší připravili. Zpívalo se, hrálo, uvařila se káva a čaj, ochutnalo vánoční cukroví, zavoněly svíčky a prskavky. Na besídce panovala příjemná atmosféra a všichni odcházeli domů vánočně naladěni.

 • Aktivity

  Vánoční zpívání 2013 a výstava perníčků

  „Na nebesích hvězdička vychází,…“

  to je úryvek písničky, se kterou se asi devadesát dětí první až deváté třídy představilo na svém vánočním vystoupení na stříbrnou neděli 15. prosince 2013. V odpoledních hodinách zněly Senicí koledy, výrobky na jarmark byly připraveny a před kostelem se scházeli netrpěliví koledníci. To všechno umocňovala vůně vánočního punče, pečeného cukroví a kapříků.

  Při vystoupení nechyběly písně sborové, sólové zpěvy, ani zvonečková básnička v podání našich nejmenších školáčků. V sobotu jsme část vystoupení prezentovali pro občany Cakova.

  Teď již nezbývá než pár posledních dnů trpělivě čekat na onu slavnostní chvíli, kdy každého z nás zvoneček pozve ke stromečku ve svých domovech a naplní se tak slova jedné z písniček:

   „O Vánocích, až uslyšíš rolniček zvonění,

  stromečků vábení, budem si blíž,

  budem si blíž…. “.

 • Aktivity

  Vánoční turnaj v miniházené

  17. prosince bylo úterý a devět házenkářů z naší školy – Vojtík N., Barunka K., Standa H., Leonka K., Ondra C, Honza C., Leonka D., Míša C. a , Matyáš M – se vydalo na turnaj v miniházené do Těšetic.

 • Aktivity

  Mikuláš v MŠ Senice na Hané

  Pátý prosinec je zvlášť oblíben našimi deváťáky. Právě jim přísluší navštívit malé kamarády ve školce v převleku Mikuláše, čertů a andělů. Naši družinu letos posílily členky kroužku zumby, které měly za úkol svým tancem navodit příjemnou atmosféru. Holky nezklamaly a dětem se jejich vystoupení líbilo. Pak už nastoupily nebeské a pekelné mocnosti. Děti za svá vystoupení dostaly dárečky a slibovaly, jak budou hodné. Pro všechny naše žáky to byl silný zážitek. Takže deváťáci a také vy malí školáčci ze školky, těšte se už na příští školní rok.                       Mgr. Lenka Neckářová

 • Nezařazené

  Vzdělávací program pro žáky

  V pondělí 16. 12. byl připraven pro žáky 9. třídy velmi zajímavý interaktivní vzdělávací program „Deník Otty Wolfa a osudy jeho rodiny“.Cílem bylo přiblížit dětem prostřednictvím skutečného příběhu 15 letého chlapce, který se odehrál v našem kraji, příčiny a důsledky nacismu v českých zemích. Žáci na základě shlédnutého dokumentu

 • Aktivity

  Čertovský rej

  Budliky, budliky, my jsme čerti z pekla,…“

  Kdo byl v pátek 6. prosince na malé škole v Senici, nestačil se divit. Od brzkého rána sem přicházeli čertíci, čertice, ale i andělé a sám Mikuláš. Oči přecházely z krásných kostýmů z dílen maminek, babiček i tatínků.