• Aktivity

  SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTER OSTRAVA

  Dne 18. května navštívili žáci sedmého a osmého ročníku SCIENCE  AND TECHNOLOGY CENTER OSTRAVA ( Svět techniky). Svět vědy a objevů zdůrazňuje struktury světa kolem nás a technologie, s nimiž jsme se seznámili, a které byly vysvětleny v pěti dílčích oblastech.

 • Aktivity

  Sběr papíru podzim 2014

  Letošní sběr starého papíru musel být přesunut již na konec října a to z důvodu budování kanalizační přípojky. I přes tyto obtíže se při podzimním sběru nasbíralo krásných 13 034 kg starého papíru. Do sběru starého papíru se zapojili téměř všichni žáci.  Největší zásluhu na tomto výsledku mají žáci nižších ročníků ( průměr na žáka přesahoval hodnoty 100kg). Celkové vyhodnocení výsledků včetně cen, proběhne jako již  každoročně po jarním sběru papíru.

 • Aktivity

  Projektový den BEZPEČNĚ DO ŠKOLY (5.9.2014)

  Páteční projektový den začínal po druhé vyučující hodině a byl rozdělen do dvou částí. První fáze probíhala ve škole, kde byli žáci 6., 7., a 8. ročníku rozděleni do pětičlenných družstev, ve kterých spolupracovali po celou dobu projektu.

 • Aktivity

  Finálové kolo celoprojektové soutěže PODNIKATEL

  P1140779

  Ve středu 18. 6. 2014 se v prostorách sálu Centaurus konalo slavnostní vyhlášení a udílení cen žákům základních škol v rámci finálového kola soutěže PODNIKATEL. Soutěže se zúčastnilo celkem 900 žáků ze sedmi základních škol. Celá soutěž byla rozdělena do dvou věkových kategorií.  V první kategorii soutěžili žáci 5. -7. tříd, v druhé kategorii žáci 8. a 9. tříd. Jednotlivé týmy mezi sebou soutěžily o nejlepší žákovskou firmu. Naše škola vyslala do finále soutěžní tým ze sedmé třídy, firmu Walk Africa (cestovní kancelář), která v této kategorii obsadila první místo. Z deváté třídy se do finále probojovala firma FIVE MECHANIK (modernizace školních tříd), která získala krásné páté místo. Hlavním cílem projektu „PODNIKATEL – rozvoj podnikatelských dovedností u žáků základních škol“ je vytvořit vzdělávací program zaměřený na rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností u žáků 5. až 9. tříd základních škol. Finále očima žáků: Když jsme jeli vlakem na finále soutěže Podnikatel, všichni byli nervózní, i když to nechtěli přiznat. Jakmile jsme vešli do konferenčního sálu a viděli všechny školy a rekvizity, měli jsme chuť zdrhnout. Naše skupina ,,Walk Afrika´´ si sedla ke kraji, paní učitelky seděly někde uprostřed. Začalo se prezentovat. Už z první skupiny nám naskakovala husí kůže, byli originální a šikovní: prostě, nejlepší z nejlepších´´ A postupem času se laťka zvyšovala. Když jsme po krátké pauze přišli na řadu jako šestí v pořadí, nikdo radši nic neříkal. Odprezentovali jsme naši firmu výborně, na náhodné otázky poroty jsme odpovídali improvizací a také skvěle. Po přestávce následovala skupina starších (8. – 9. ročník).  Skupina ,,Five Mechanic´´ si vedla skvěle, nad jejich výrobky zůstával rozum stát. Výsledky se vyhlašovaly od posledního místa. Moderátor každé vyhlášení prodlužoval do nekonečna. Když už zbývaly poslední dvě skupiny, odmlčel se asi na minutu, pořád mlčel a my jsme po něm měli chuť něco hodit. Když řekl, že na 2. místě je jiná škola, málem jsme padli štěstím. Jsme první !!!! a jsme na to hrdí. Projekt Podnikatel  nás do budoucnosti hodně naučil.                                                                                                                  Eliška Opletalová za 7. třídu

 • Nezařazené

  Sběr starého papíru

  Letošní jarní sběr starého papíru se konal ve dnech 7. až 11. dubna 2014. Do sběru se zapojili téměř všichni žáci a bylo vybráno celkem cca 18 tun starého papíru. Společně s podzimním sběrem je celkové množství neuvěřitelných 33 tun papíru. Největší zásluhu na tomto výsledku mají žáci třetí, druhé a čtvrté třídy, kteří při závěrečném přepočítání získali v tomto pořadí první tři místa. Pro nejlepší sběrače je i tento školní rok připravena odměna, a to v podobě zajímavých knih. Pro nejlepší třídy finanční odměna.

  Z utržených peněz bude dále žákům zakoupena sada školních trik, I. stupeň – různé drobnosti pro zúčastněné žáky, II. stupeň – 30.5 návštěva kina (Hobbit).

  Velké poděkování patří všem rodičům, kteří svým dětem se sběrem pomáhali, a dále pedagogům a žákům z  devátého ročníku, kteří se podíleli na organizaci a práci při sběru.

 • Aktivity

  Projektový den : Bezpečně do školy

  Ve čtvrtek 5. 9. 2013 proběhl na naší škole projektový den nazvaný Bezpečně do školy, kterého se zúčastnili žáci všech ročníků. Tento projektový den měl dvě fáze. První fáze probíhala ve škole, kdy jsme byli rozděleni do čtyřčlenných družstev.  V první vyučovací hodině jsme si na interaktivní  tabuli ukázali zásady první pomoci, druhy krvácení, důležitá telefonní čísla a chování v krizových situacích.