Aktuálně ZŠ

ZÁŘÍ

27. 9. – fotografování  do alb – 1. stupeň

23.9. – Den jazyků – projektový den.

13. 9. – Projektový den na Sluňákově –  1. – 5. třída

6. 9. – 17. 00 hod. – Schůzka důvěrníků SRPŠ, doplňující volby do ŠR.

6.9. – v 16.30 schůzka rodičů nových žáků 6. ročníku.

5.9. – projekt BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Na 1. stupni se budou vyučovat 4 hodiny a 2. stupeň končí po 5. vyučovací hodině.

3. 9. – Setkání s premiérem ČR a představiteli parlamentu, slanostní zahájení stavby sportovní haly.

3. 9. – slavnostní otevření nové keramické dílny.

2.9. – na 1. stupni se budou vyučovat 4 hodiny a 2. stupeň končí po 5. vyučovací hodině.

Vyhlášení doplňujících voleb do školské rady ZŠ Senice na Hané

Ředitelka Základní školy Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace vyhlašuje na základě §167 zákona č. 561/2004 doplňující volby do Školské rady ZŠ Senice na Hané na jedno místo členů z řad zákonných zástupců žáků.

Volby proběhnou v úterý dne 6. 9. 2016 od 17.00 hod. v učebně č. 19 v hlavní budově ZŠ.

 Nominaci na místo, popř. svůj zájem o místo ve školské radě zasílejte prosím e-mailem Mgr. Kateřině Pruckové na adresu vedeni.skoly@zsssenicenh.cz nejpozději 5. září 2016 do 16.00 hod.

Pozvánka – 3.9.2016

Zveme na slavnostní otevření nové školní keramické dílny v budově 2. stupně ZŠ v Senici na Hané, které se uskuteční

v sobotu 3. září od 15,15 hod.

Můžete si prohlédnout nové prostory pro výtvarnou práci dětí i rodičů a vyslechnout malé přání dětí. Následně od 16 hodin proběhne v areálu Základní školy v Senici na Hané oficiální zahájení výstavby multifunkční sportovní haly. Slavnostnímu aktu poklepání základního kamene bude přítomen premiér p. Bohuslav Sobotka a ministr p. Jiří Dienstbier. V rámci následné diskuze budou zodpovězeny i případné dotazy občanů. Po dobu slavnosti občerstvení zdarma.

pozvánka na zahájení stavby multifunkční haly

Organizace začátku školního roku 2016/17:

1.9. – přivítání do nového školního roku 2016/2017 v KD Senice na Hané v 8 hodin. Sraz žáků s třídními učiteli v 7.45 před KD.

1.9. – co čeká žáky jednotlivé dny v týdnu si můžete prohlédnout v rubrice ROZVRHY HODIN.

1.9. – v sekci DOKUMENTY naleznete seznam sešitů a pomůcek na nový školní rok

Skip to content