Aktuálně ZŠ

Zápis dětí do 1. třídy

se koná 8. 4. 2022 od 13.00 do 17.00 hod.

v budově 1. stupně, Zákostelí 164, Senice na Hané.

 

K zápisu se dostaví děti narozené v termínu od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti po odkladu školní docházky z loňského roku. Zákonný zástupce přinese s sebou: občanský průkaz a rodný list dítěte (další dokumenty obdrží u zápisu).

Zápis se skládá ze dvou částí:

  • formální část – pro zákonné zástupce (zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí, popř. žádost o odklad, předloží pro kontrolu občanský průkaz a rodný list dítěte, bude poučen o povinnostech a právech při přijetí, popř. odkladu a budou mu zodpovězeny případné dotazy ředitelkou školy),
  • motivační část – pro děti a zákonné zástupce (rozhovor dítěte s pedagogy a motivační činnosti a hry, při kterých bude orientačně sledována školní připravenost dítěte). K absolvování motivační části je vhodné se přihlásit na přesný čas.

kritéria pro přijímání

Informace k odkladu

–   v případě žádosti o odklad dítěte je nutné předložit doporučující posouzení PPP a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

–   o odklad je možné požádat do 31. 5. 2022

Příloha k žádosti o odklad

Několik rad a informací, aby vstup do školy byl pro děti i rodiče příjemný

Desatero pro rodiče budoucího prvňáka

Jak usnadnit zahájení školní docházky

Logopedická cvičení pro budoucí prvňáčky

Skip to content