Aktivity

Víte, že za humny není jen drak?

To je název týdenního bádání a zkoumání okolí naší  vesnice. Dnešní, první z pěti expedic, které nás čekají, se jmenuje AKŠILE. Přišla za námi samotná Eliška z Kunštátu, aby nás pozvala na stezku, která podle pověsti trávou nezaroste.  Každá z deseti skupinek, do kterých jsou žáci rozděleni, se naučila co nejvíce informací o místech, která tvoří zastavení na STEZCE ELIŠKY Z KUNŠTÁTU. Měli jsme možnost slyšet úryvky pověstí, básničky v hanáčtině, pětilístky, vidět dramatizace,… Každá skupinka se nějak představila. Cestou žáci pozorovali okolí, hledali přírodniny, poznávali byliny, všímali si živočichů, které cestou viděli. Dnešní cesta vedla přes senickou skálu,  na Bořík, kde nás čekal dárek od Elišky v podobě přívěsků, dále na Famka, kde jsme ověřovali svoje zkušenosti s měřením azimutu. Cestou domů jsme se osvěžili třešněmi, kterými je lemovaná celá alej od lesa až do Hliník.

První den máme úspěšně za sebou, jsme zdatní turisté, máme však rezervy v rozpoznávání plodin, bylin, ale někteří bohužel také s chováním a hlučností v přírodě. Snad se tyto nedostatky podaří napravit ke spokojenosti nás všech.

Zítřejší expedice se jmenuje KEČEPOK a pojedeme se podívat do ZOO na Kopečku na kamarády klokany. 

ZítřeIMG_0826_postcard IMG_0840_postcard

Skip to content