Aktivity

Vánoční zpívání v polské Szczytne

V sobotu 13. prosince, na svátek sv. Lucie, se 35 žáků senické školy se svými paními učitelkami vypravilo na výlet do Polska. Cílem bylo městečko Szczytna, kde se konalo adventní zpívání. Naše škola byla oslovena a požádána o zajištění části programu v rámci polsko české spolupráce. Program se dětem vydařil, potlesk a dárečky jim byly odměnou.

Všem žákům patří pochvala a poděkování za reprezentaci školy.

-foto k nahlédnutí ve fotogalerii

Skip to content