Aktivity

Úspěšní řešitelé okresního kola Biologické olympiády

V dubnu proběhla v Olomouci okresní kola Biologické olympiády. Do této soutěže se na naší škole zapojilo ve školním kole celkem 15 žáků ve dvou kategoriích. První dva nejlepší žáci z každé kategorie nás reprezentovali v okresním kole. 

Soutěž je velmi náročná na přípravu a žáci jí věnovali mnoho času.  Kromě přípravného textu a poznávání rostlin a živočichů musí žáci bádat nad jedním z vybraných úkolů a zpracovat ho formou písemného vstupního úkolu, který má charakter seminární práce. Všechny čtyři vstupní úkoly byly v okresním kole hodnoceny nejvyšším počtem bodů a můžete si je prohlédnout ve vitrínkách v prvním patře školy. Letos byly vstupní úkoly velmi různorodé a každý z našich postupujících žáků si vybral jiný úkol. Dále musí všichni soutěžící v okresním kole zvládnout také laboratorní práci. Soutěží se celé dopoledne. V okresních kolech nás reprezentovali tito žáci: Liduška Spurná obsadila 6. místo, Pavel Hlavinka 9. místo v kategorii D, Alexandra Dutszaková 15. místo a Anna Štefanová 2. místo v kategorii C. Ludmila Spurná a Anna Štefanová získaly diplom úspěšného řešitele a zároveň Anička postupuje do krajského kola, které se koná 17. května v Přerově.

Všem čtyřem žákům blahopřejeme k výborným  výsledkům a zároveň jim patří velká pochvala, že se nebáli těžké přípravy a v okresním kole nás výborně reprezentovali. Aničce pak držíme palce do krajského kola!

1

 

Skip to content