Aktivity

Úspěch v celostátní soutěži SAPERE – vědět, jak žít.

Základní škola Senice na Hané zastupovala v Praze dne 18. března 2014 olomoucký kraj v celostátním kole SAPERE – vědět, jak žít, kde ve složení: Daniela FIŠEROVÁ, Markéta HAPALÁKOVÁ a Jiří VRABEC obsadili celkové 5. místo. 

Soutěž SAPERE – vědět, jak žít, která motivuje děti a mládež k rozvoji zdravého životního stylu a je součástí aktivit evropské asociace SAPERE. Hlavním posláním soutěže je uvědomění si odpovědnosti za vlastní zdraví, prevence obezity, poruch příjmu potravy a problémů způsobených nezdravými návyky.

Soutěž byla rozdělena do třech kategorií podle věku soutěžících: I. kategorie pro žáky 1. stupně ZŠ, II. kategorie pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií, III. kategorie pro SŠ.

Soutěžní otázky byly koncipovány v těchto základních tematických okruzích:

  1. Životní prostředí a životní styl (zásady ekologie)
  2. Zdravá výživa (zásady stravování)
  3. Pohyb jako součást zdravého životního stylu (zásady pohybu)
  4. Potraviny (zásady manipulace a základní informace)
  5. Prevence nemocí (zásady zdravovědy)
  6. Smysly a vjemy v praxi (čich, chuť, hmat, zrak atd.)

Školní (základní), okresní a krajská kola byla realizována prostřednictvím webového rozhraní (internetu).  Ve školním kole soutěžili žáci jako jednotlivci, ve vyšších kolech v tříčlenných týmech.

Naší školu pod vedením paní učitelky Střídové reprezentovali  žáci  5. ročníku – Markéta Hapaláková, Daniela Fišerová a Jiří Vrabec, kteří prokázali nejlepší znalosti nejen ve školním kole, ale také v okresním a krajském a dostali se až do závěrečného finálového kola, které proběhlo 18. března 2014 v hlavním jednacím sále Magistrátu hl. m. Prahy za účasti poroty, diváků a významných osobností.

Finálového kola se tedy zúčastnilo celkem 14 nejlepších družstev z jednotlivých krajů České republiky. Naše škola, jako zástupce olomouckého kraje, obsadila krásné 5. místo. Soutěžícím gratulujeme a zároveň děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

image012 image010 image005

Skip to content