Aktivity

Učení naruby aneb Den učitelů

V rámci Dne učitelů, který připadá na 28. března a připomíná narození Jana Amose Komenského, si někteří žáci 9. ročníku zkusili vyučování naruby. V praxi to znamenalo, že si zkusili výuku v nějaké jiné třídě, a zmocnili se tak role učitele a aspoň na chviličku si zkusili práci pedagoga. Do vyučovací hodiny se museli pečlivě připravit a nachystat si veškeré potřebné pomůcky. Deváťáci učili v 6., 7. a 8. třídě v předmětech český jazyk, přírodopis, matematika, zeměpis, dějepis, výtvarná výchova a anglický jazyk. Někteří žáci uznali, že práce pedagoga je opravdu náročná a vyčerpávající, přesto je práce v roli učitelů bavila a také obohatila o nové zkušenosti. Odezva ze strany učitelů i mladších žáků byla výborná. Mladší žáci se těší, až si roli učitele v příštích letech také vyzkouší.

DSC_0123

Skip to content