Aktivity

Speaking expert

V pátek 18. května se vybraní žáci naší školy zúčastnili soutěže v anglickém jazyce, která se už tradičně koná v Litovli. Hana Dvorská, Jáchym Tobiáš, Matyáš Moťka a Michal Doležel museli stejně jako ostatní soutěžící projít hned trojím testováním – poslechu, práce s textem a konverzace. Právě třetí disciplína se ukázala jako nejtěžší pro všechny soutěžící,  protože na ně čekala trojčlenná porota, která bedlivě hlídala nejen jejich schopnost hovořit na dané téma, ale také výslovnost, gramatiku a šíři jejich slovní zásoby. Konkurence byla veliká a je potěšující, že se všichni naši žáci umístili v první polovině výsledkové listiny, přičemž Hanka Dvorská obsadila dokonce úžasné páté místo! Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim hodně radosti při dalším objevování krás anglického jazyka.

Skip to content