Aktivity

Soutěžili jsme v krajském kole Zlatého listu

V pátek 21. května proběhlo v Olomouci v rozáriu a v botanické zahradě krajské kolo 44. ročníku přírodovědné soutěže kolektivů Zlatý list. Tato celostátní soutěž je pořádána Českým svazem ochránců přírody. Družstvo složené z žáků 5. a 6. třídy se zde utkalo s ostatními vítěznými kolektivy celého Olomouckého kraje. Ačkoliv jsme měli jen týden času, vzorně jsme se připravovali. Úroveň této soutěže je totiž velmi vysoká a se znalostmi z běžných školních hodin si děti opravdu nevystačí. Družstvo žáků ve složení Jan Cetkovský, Ondřej Cetkovský, Terezie Kejvalová, Jan Zatloukal, Alexandra Dutszaková a Anna Štefanová si zaslouží velkou pochvalu. Nejen za to, že vybojovali v pátečním odpoledni 8. místo v kraji. Dokázali také, že jsou dobrý tým, že jim příroda není lhostejná a že dokáží udělat i něco navíc nad rámec školního vyučování, o což v této soutěži zejména jde. Děkujeme paní ředitelce za organizační zajištění celé páteční akce včetně bezpečné dopravy. A dětem přeji, ať jim jejich zájem o přírodu vydrží i nadále.

Výsledkovou listinu soutěže včetně dalších fotografií můžete zhlédnout na www.upolin.com a také na www.zlatylist.cz v sekci aktuální ročník.

8    7

9   10

Skip to content