Aktuálně ZŠ

Říjen

12. – 15. 10. – Sběr papíru, vždy ráno 7:10 – 7:40 a odpoledne 13:30 – 16:30 hodin

5. 10. – výlet do ZOO Svatý Kopeček – 1. stupeň

2. 10. – projekt Den jazyků na 2. stupni, výuka žáků 6. – 9. třídy končí po 6. vyučovací hodině 

1. 10. – Projekt Den jazyků na 1. stupni.

1. 10. – informativní schůzka rodičů žáků 9. tříd s výchovnou poradkyní (v 16 hodin, budova 2. st.)

1. 10. – proběhne 4. – 6. hodinu výměna učebnic na druhém stupni. Po dokončení opakování minulého roku začínáme nové učivo. Prosíme žáky, aby si učebnice poslepovali a přinesli k odevzdání.

Skip to content