Aktuálně ZŠ

Říjen

31. 10. a 1. 11. – ředitelské volno (školení pedagogického sboru)

29., 30. 10. – podzimní prázdniny

23. 10. – beseda 7. a 9. třídy s herečkou Olgou Kaštickou (8:00 – 10:00 v budově 2. stupně)

23. 10. – Dopravní hřiště – 4. třída

21. 10. – Piškqworkový turnaj – školní kolo

18. 10. – Den stromů

16. 10. – soutěž přírodovědný klokan (8. a 9. třída)

 14. – 17. 10 – sběr papíru

10. 10 – exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně – 9. třída

4. 10. – exkurze do ZOO Kopeček, předání sponzorského daru

2. 10. – zážitkový program Seiferos – dravci

2. 10. 2019 v 9 hodin – seminář „Inkluze v praxi“ pro rodiče i pedagogy, v přísálí kulturního zařízení, nám. T. G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané.

01.10.2019_Pozvánka_Míková

1. 10. – informativní schůzka rodičů žáků 9. třídy s výchovným poradcem ohledně volby střední školy a přijímacího řízení

Skip to content