Aktivity

projekt Učíme se v zahradě

V pátek 3. května proběhl na naší škole projekt ke Dni Země, tentokrát pod názvem Učíme se v zahradě. Proč zrovna toto téma? Květen byl letos vyhlášen Měsícem školních zahrad. Původcem myšlenky  je mezinárodní asociace školních hřišť a zahrad (ISGA).

Záměrem této mezinárodní iniciativy je, aby se prostředí venku stalo nedílnou součástí života pedagogů i žáků.  Význam školních zahrad pro zdravý a všestranný rozvoj dětí celosvětově roste, protože výzkumy ukazují, že děti tráví příliš mnoho času hraním her nebo sledováním televize.

Rozhodli jsme se proto tento celosvětově nepříznivý trend alespoň na jeden den zvrátit a oživit naši školní zahradu svou přítomností. Šli jsme se učit ven. Na stanovištích si děti po jednotlivých družstvech prošly mnohými vyučovacími předměty. Víte, že se dá venku učit matematika, cizí jazyky, čeština nebo třeba zeměpis? Nechyběly samozřejmě takové předměty jako tělocvik, přírodopis a výtvarná výchova. Laskavými i přísnými průvodci na jednotlivých stanovištích byli všichni žáci 9. třídy, jejichž počet doplnily dvojice žáků z nižších ročníků.

A že se málokdy stává, aby se děti netěšily na konec hodiny, až budou mít konečně volno? Ty naše bylo těžké v pátek dostat znovu do školy, když začalo pršet.

Projekt jsme pak dokončili ve třídách. Ale ještě jsme stihli společně za asistence pana školníka vyvěsit na školní zahradě ptačí budky, které děti s panem učitelem Jahodou vyráběly v rámci pracovních činností. Materiál na budky poskytlo Občanské sdružení Bouzovská vrchovina. Děkujeme! Naše školní zahrada bude sloužit lépe nejen nám, ale i obyvatelům ptačí říše.

Ještě jednou děkuji za pomoc všem kolegům, paní učitelce Málkové také za krásné fotografie a žákům deváté třídy za svědomitou přípravu a práci na stanovištích!

33  45  6

77  22

1 88

9

 

Skip to content