Aktivity

Preventivní programy na 2. stupni

Dobrý a zdravý kolektiv je nejefektivnější  obrana proti možné šikaně. Žáci 5. a 6. třídy prošli programem zaměřeným na rozvoj sociálních dovednostní v komunikaci, vztahovými pravidly ve třídě a dovednostním sebeovlivněním. Poutavou a hravou formou si s externím pracovníkem nastavovali pravidla chování a fungování ve třídě. Náš školní vzdělávací program nese název „Světozor“, kde je základním cílem školy orientace na žáka – tolerance, otevřenost, respekt a radost.

V dnešní době se nelze omezit pouze na šikanu fyzickou či psychickou. Počítače a internet otevírají také možnosti kyberšikany! Ve čtvrtek 30. listopadu. zhlédli žáci 2. stupně hudebně-dramatický pořad zaměřený na internetovou gramotnost. Díky písničkám a scénkám, do kterých byly zapojeny i děti, se publikum seznámilo se světem digitálních informací. Digitální technologie ovládly mezilidskou komunikaci. Před osobním rozhovorem, ručně psaným dopisem nebo písemným vzkazem dáváme zpravidla přednost mobilnímu telefonu, sms zprávám, mailům a sociálním sítím. A nad vším stojí všudypřítomný, fascinující, vždy ochotný a přístupný, ale zároveň i nebezpečný INTERNET. Etické chování na internetu, kyberšikana a podpora bezpečí v digitální komunikaci – to byly hlavní pilíře programu.

Pořady byly velmi přínosné a dokázaly poutavou formou přiblížit žákům závažnost tohoto tématu. Děkujeme!

111

 

 

Skip to content