Aktivity

Policie ČR v 9. třídě

Prvního února, den před pololetními prázdninami, navštívil naši školu Mgr. Petr Piňos, pracovník Preventivní informační skupiny Policie ČR. Důvodem nebylo řešení přestupku či závažného trestního činu, návštěva měla ryze preventivní charakter. Pan Piňos si připravil prezentaci pro žáky 9. třídy. Beseda byla zaměřena především na prevenci rizikových jevů. Žáci se dozvěděli rozdíly mezi trestnými činy a přestupky, otázky týkající se šikany a kyberšikany. Všechna zmiňovaná témata byla prezentována na konkrétních situacích z reálného života.

Skip to content