Aktivity

Pochoďák do Nákla

V pátek, 17. června, proběhlo na I. i II. stupni pochodové cvičení. Shodou okolností probíhal ve stejný den, pro žáky II. stupně, fotbalový turnaj v Nákle. Pro organizaci pochodového cvičení se tedy nabízelo zvolit pěší pochod do Nákla. A tak se také stalo. Žáci 6. až 9. třídy absolvovali  8km dlouhou trasu do Nákla, aby povzbudili své spolužáky. Během pochodu si žáci připomněli teoretické i praktické poznatky první pomoci, seznámili se ze základními pojmy k tématu „Ochrana člověka za mimořádných událostí“, prováděli přenos raněného, atd. Pozornost byla také věnována fyzické zdatnosti žáků. Všichni zúčastnění trasu zvládli a z posledních sil povzbuzovali spolužáky na turnaji.

branák_2 branák_3

Skip to content