Aktivity

Páté místo v krajském kole Zlatého listu

V pátek 19.5. proběhlo v olomouckém rozáriu krajské kolo 45. ročníku celostátní přírodovědné soutěže Zlatý list. Do této již tradiční soutěže dětských kolektivů se probojovalo z oblastního kola v Litovli družstvo našich starších žáků ve složení Štěpánka Štefanová, Kristýna Janečková, Julia Doleželová (9. třída), Anna Štefanová, Alexandra Dutszaková a Jan Zatloukal (7. třída). Na celkem deseti stanovištích museli žáci prokázat své znalosti z mnoha oborů biologie, geologie, meteorologie i ochrany přírody včetně své vlastní prezentace toho, jaká je jejich osobní práce pro přírodu. Součástí většiny stanovišť bylo i poznávání organismů, nerostů a hornin. Soutěžní stezka trvala více než dvě hodiny a horké počasí ještě umocňovalo její náročnost. Děti soutěží vždy ve trojicích, jejich celkový počet bodů se sčítá. Ve velké konkurenci dětských kolektivů z celého Olomouckého kraje dokázali naši žáci, že jejich znalosti o přírodě jsou nadstandartní. Obsadili jsme krásné páté místo! Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným žákům za jejich svědomitou přípravu na soutěž, za jejich nadšení a především za to, že naplnili jeden ze smyslů a cílů soutěže: prohlubovat zájem o přírodu a její ochranu nad rámec běžného vyučování přírodopisu. Děkuji také jejich rodičům za podporu a pomoc v průběhu soutěže. Především žákyním devátého ročníku přeji, aby jim zájem o přírodu vydržel i nadále. A sedmákům hodně radosti a sil při dalším poznávání přírody!

12      13

14    11

Skip to content