Aktivity

Oslava evropského dne jazyků na naší škole

Na základě rozhodnutí Rady Evropy je již několik let den 26. září Dnem evropských jazyků.
Jeho cílem je upozornit veřejnost na význam učení se cizím jazykům a důležitost prohloubení mezikulturního porozumění. Svátek je také zaměřen na podporu celoživotního vzdělávání se v cizích jazycích, jak ve škole, tak i mimo ni.

Každoročně se oslav Evropského dne jazyků účastní miliony lidí ve čtyřiceti pěti zemích. Naše škola se k oslavám připojila i letos, a to formou projektového dne, který se konal v úterý 29. září od druhé vyučovací hodiny. Pro žáky byla připravena týmová soutěž – týmy byly složeny ze žáků napříč jednotlivými třídami, aby spolu spolupracovali mladší i starší děti. Na deseti stanovištích pak týmy plnily různé úkoly spojené s jazyky a kulturou evropských zemí. Žáci deváté třídy pomáhali při organizaci celého dne a vyhodnocovali řešení úkolů svých mladších spolužáků na stanovištích. Do pracovních listů týmů byly zapisovány body

a ten nejlepší získal za svůj výkon ceny v podobě barevných cizojazyčně popsaných náramků Evropského dne jazyků. Plného počtu bodů dosáhl tým ve složení: Tomáš Grézl, Matyas J. Král, Dominik Navrátil, Denisa Snášelová a Jan Florian.

Týmy však čekal ještě druhý úkol a další šance zasoutěžit si o ceny, a to v kreativní části projektového dne. Žáci měli ve svých týmech vytvořit poutavý plakát, který by lákal k návštěvě jedné z deseti vybraných evropských zemí. K jeho vytvoření využili znalosti nejen z angličtiny, ale také z němčiny a ruštiny a měli k dispozici internetové vyhledávání. Plákaty vyhodnocovala paní ředitelka ve spolupráci s předsedkyní žákovské rady a několika učiteli. Nakonec se vítězným plakátem stal plakát „Italy“ autorů Michala Kočího, Pavla Coufala, Veroniky Lakomé, Julie Doleželové a Hany Dvorské. Všechny plakáty vyzdobily nástěnku učebny anglického jazyka.

Evropský den jazyků měl naplnit poselství říkající, že jazykové dovednosti jsou nutností
a právem pro každého z nás.

Mgr. Lada Najvárková

P1170999

P1170999

P1180016

P1180014

Skip to content