Aktivity

Naši žáci v krajském kole Zlatého listu

V pátek dne 18.5. proběhlo v Olomouci krajské kolo celostátní soutěže Zlatý list. Do této soutěže si prvním místem v základním kole v Litovli zajistilo postup i družstvo našich žáků 7. a 8. třídy ve složení Eliška Navrátilová, Ludmila Spurná, Pavel Hlavinka, Jan Polách, Anna Štefanová a Alexandra Dutszaková.

Zlatý list je soutěž pro všechny děti ve věku ZŠ, které mají zájem o přírodu. Zlatý list je soutěž kolektivů, soutěží šestičlenná družstva rozdělená na dvě tříčlenné hlídky. Na stanovištích soutěžní stezky odborníci prověřují znalosti dětí z různých přírodovědných oborů. Součástí hodnocení družstva je i praktická práce pro přírodu. Soutěž je zaměřena na přírodu v ČR a zahrnuje také poznávání nejrůznějších druhů organismů.

Děti vzaly přípravu na soutěž velmi odpovědně. Celý týden jsme listovali v atlasech, řešili nejrůznější přírodovědná témata, učili se loga chráněných oblastí – prostě jsme přírodou žili. Žáci sedmé třídy dokonce upřednostnili účast na krajském kole před školním výletem.

A v krásném slunečném dni pak v olomouckém rozáriu všichni dokázali, že chodit přírodou s očima dokořán se vyplatí. Získali jsme 7. místo v kategorii starších žáků!

Velké blahopřání za sedmé místo v kraji, poděkování za volný čas, který děti přípravě věnovaly i za výbornou reprezentaci školy.

Milí přírodovědci, mějte i nadále přírodu rádi!!

3      2

1    6

Skip to content